UberPop is illegaal

11 september 2014 - De dienst Uber is alleen toegestaan zolang er gebruik gemaakt wordt van taxichauffeurs met een vervoersvergunning. Particuliere chauffeurs die zonder een vergunning en chauffeurskaart voor UberPop rijden, verrichten illegaal taxivervoer. Dat bevestigt staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer. "De inspectie treedt hier terecht tegen op", vindt ze. En als er iets gebeurt, zijn de chauffeurs volgens het Burgelijke Wetboek aansprakelijk voor geleden schade.

 

"De initiatieven die Uber eerder lanceerde, UberLux en UberBlack, zijn interessante innovaties, zolang daarbij voor het taxivervoer gekwalificeerde taxichauffeurs en gekwalificeerde taxivoertuigen worden gebruikt", meldt de staatssecretaris. En als er iets gebeurt, zijn de chauffeurs zelf aansprakelijk.

Aansprakelijkheid

"Gelet op de onverkort geldende bestaande (aansprakelijkheids)kaders van het burgerlijk recht (Burgerlijk Wetboek) zijn chauffeurs die via UberPOP opereren aansprakelijk jegens de klant indien een dergelijke rijder in dat verband een onrechtmatige daad zou begaan. Dit aansprakelijkheidskader is verder een aangelegenheid tussen de betrokken burgers onderling", schrijft de staatssecretaris.

Diensten als die van Uber worden meegenomen in de evalutatie van de Taxiwet, eind dit jaar. Maar de branche hoeft niet te rekenen op grote veranderingen, zegt Mansveld. "Ik onderzoek momenteel of er voor deze initiatieven belemmeringen zijn in de huidige regelgeving. Innovaties in de taxisector juich ik toe. Maar daarbij is het huidige regelgevend kader uitgangspunt." Een fundamentele discussie over de regels in het taxivervoer kan volgens haar het beste gevoerd worden nĂ¡ de evaluatie.

UberPop

Mansveld belooft de Kamer dat de ILT flink wat capaciteit vrijmaakt om tegen UberPop op te treden. "De ILT geeft bij het toezicht op het taxivervoer prioriteit aan de bestrijding van illegaal taxivervoer. Aangezien het gebruik van de UberPOP-app kan leiden tot illegaal taxivervoer is het toezicht hierop een belangrijk onderdeel van de totale handhavingscapaciteit op taxivervoer."

En hoewel het vervoer illegaal is en er boetes uitgedeeld worden, zullen de chauffeurs wel belasting moeten betalen over hun werkzaamheden. Doen ze het als particulier, dan is loonbelasting verschuldigd. "In hoeverre daarbij een beroep kan worden gedaan op fiscale aftrekposten is afhankelijk van het feit of de inkomsten moeten worden aangemerkt als loon uit dienstbetrekking, winst uit onderneming of resultaat uit een werkzaamheid. Op basis van feiten en omstandigheden wordt dit van geval tot geval beoordeeld", laat de staatssecretaris weten.

Vergunning

Overigens is het rekenen van 6% btw volgens de staatssecretaris niet exclusief voorbehouden aan taxivervoerders met een vergunning. "Zelfstandig opererende personen die zich richten op het tegen betaling vervoeren van personen, worden voor de btw-heffing aangemerkt als ondernemer en moeten over de ontvangen vergoeding 6% btw afdragen. Taxivervoerders in de zin van de Wp2000 kunnen onder voorwaarden gebruikmaken van tegemoetkomingen in de BPM en de MRB."

Sommige diensten van Uber hanteren prijzen die boven de geldende maximumtarieven van de straattaxi liggen. En dat is niet toegestaan, bevestigt Mansveld nogmaals in haar brief. "Voor straattaxivervoer geldt dat er een wettelijk maximumtarief is vastgesteld. Dit geldt zowel voor individuele ritten, als voor ritten via een taxicentrale of een tussenpersoon. Indien chauffeur en klant van te voren een prijsafspraak maken, gelden de maximum tarieven niet. Eind 2015 evalueer ik het systeem van maximum tarieven en de jaarlijkse indexering daarvan."

Taxibranche

De taxibranche reageert positief op de antwoorden van Mansveld. "De staatsecretaris bevestigt gelukkig dat in ons land de wet ook geldt voor bedrijven met hele diepe zakken", zegt Hubert Andela van KNV Taxi.

"Terecht staat in de antwoorden dat de gewijzigde taxiwet, met het TTO-model, nog heel jong is en dat je die eerst de kans moet geven. Dat daarnaast wat de staatssecretaris betreft in 2015 over andere taxiregels gesproken kan worden, is ook de juiste reactie volgens mij. Want vervoerders moeten ook iedere dag weer anticiperen op ontwikkelingen in de techniek en de markt."

Bron: http://www.taxipro.nl/straattaxi/2014/09/01/mansveld-uberpop-is-illegaal-en-chauffeurs-zelf-aansprakelijk-bij-schade/